Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Οι φωτογραφίες της χρονιάς σύμφωνα με το reuters i-reporter