Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Indonesia volcano in pictures

Mount Merapi is pictured at night from Sidorejo village in Klaten, near the ancient city of Yogyakarta

Mount Merapi volcano spews clouds of ash as it erupts again

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου